43.	Слепакова Евдокия Астаповна 14.03.1886 – 26.12.1962. Фото О. Асратяна
43. Слепакова Евдокия Астаповна 14.03.1886 – 26.12.1962. Фото О. Асратяна